نمایش فاکتور

نام و نام‌خانوادگیفرهاد حسن پور
ایمیلtest@test.com
مبلغ قابل پرداخت5000 تومان
توضیحیک متن تستی برای نمایش به مشتری
تاریخ ایجاد فاکتور1399-01-22 14:28
وضعیت فاکتورپرداخت نشده
پرداخت فاکتور